PRESIDENTE
Antonio Quinteiro Canedo

VICEPRESIDENTE
Javier García Vázquez

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
Ramón Castro García
rel.externas@sdcompostela.com

ADMINISTRACIÓN
Isabel Suárez Iglesias
sdcompostela@sdcompostela.com

TESOUREIRO
Carlos Ferreiro Vila

DIRECTOR DEPORTIVO
Manuel Castiñeiras Portos
ddeportivo@sdcompostela.com

COORDINADOR FÚTBOL BASE
Víctor M. Pazos Recarey

coordinadorbase@sdcompostela.com

COORDINADOR DE SEGURIDADE
Miguel A. Seoane Otero
seguridad@sdcompostela.com

fullsizerender

XEFE DE PRENSA
Brais Fernández Ojea
prensa@sdcompostela.com